KARIÉRA - systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001

Obecným cílem projektu bylo vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.

Hlavní aktivity projektu se soustřeďovaly na provedení komplexní analýzy existujících nástrojů pro podporu kariérového rozhodování žáků v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji včetně přenosu inovací ze zahraničí. Další klíčové aktivity se zaměřily na vytvoření speciálního poradenského a tréninkového pracoviště pro „ochutnávku“ nabízených oborů s krajskou působností, vytvoření sítě kooperujících poradenských pracovišť, vytvoření regionální struktury spolupracujících relevantních institucí (školská a vzdělávací zařízení, odborná pracoviště, organizace státní správy a samosprávy) k založení systémové koordinované péče o cílovou skupinu, vytvoření „toolkitu“ poradenských programů pro cílovou skupinu a jejich pilotní ověření.

Výstupem těchto aktivit byly nejen pilotně ověřené poradenské programy, fungující poradenská pracoviště u partnerských organizací, dále poradenské a tréninkové pracoviště s krajskou působností u předkladatele projektu, ale i nově vytvořené regionální partnerství fungující na principu společného rozhodování jako základny pro další rozvíjení nastaveného systému kariérového poradenství v Ústeckém kraji. Důraz byl kladen také na vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání a osvětové a informační činnosti směřující k žákům a rodičům zaměřené na racionalizaci volby další vzdělávací cesty.

Anketa

Líbí se Vám nové projektové stránky?

Celkový počet hlasů: 2362

Novinky

Setkání se zástupci Základní školy Most, J. A. Komenského 474, p. o.

07.05.2013 11:13
V květnu proběhlo pracovní sese zástupci Základní školy Most, J. A. Komenského 474, p. o. Tato základní škola je nástupnickou školou již zaniklé základní školy Most, Albrechtická 414, p.o. Žáci školy...

2. Zpráva o udržitelnosti projektu Operačního programu vzdělávání pro konkurenceshopnost

06.05.2013 15:10
V článku VII. č.1481/2008 Smlouvy o realizaci grantového projektu se příjemce dotace zavazuje specifickým závazkem, uvedeným v bodě 13. čl. VII, kterým je závazek po dobu pěti let po ukončení...
Všechny články

Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.


Projekt „KARIÉRA“ – Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji.
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/11.0001
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky.
Investice do rozvoje vzdělávání